Welkom bij Lagotto.nl

Gezondheid

Erfelijke Aandoeningen bij de Lagotto Romagnolo 

Inleiding: 

Zoals bij alle honden komen er ook bij de Lagotto Romagnolo erfelijke aandoeningen voor. Bij het maken van combinaties voor de fokkerij wordt er daarom aanbevolen zo min mogelijk inteelt toe te passen als één van deze erfelijke aandoeningen in eerdere generaties bij familieleden voorkomt. Ondanks het fokken met een zorgvuldig fokreglement zijn erfelijke aandoeningen nooit helemaal te voorkomen. Voor de volledigheid volgt een opsomming van de aandoeningen die kunnen voorkomen bij de Lagotto Romagnolo. 

De volgende zaken komen hier aan bod:

  • Juvenile Epilepsie
  • Lysosomale Stapelziekte (LSD)
  • Heupdysplasie (HD)
  • Patella luxatie
  • Epilepsie
  • Oogafwijkingen
  • Hyperuricosuria


Juvenile Epilepsie

Bij deze ziekte gaat het niet om een echte epilepsie maar om een storing van de motoriek die uit de kleine hersenen komt, een zogenoemde Cerebellaire abiotrofie.
De overerving is enkelvoudig autosomaal recessief. Een drager van deze ziekte is niet ziek en vertoont geen symptomen. In combinatie met een vrij dier mag een drager ingezet worden voor de fokkerij, er worden dan geen zieke dieren geboren.

Symptomen:
Pups vertonen aanvalsgewijs vanaf 5 weken oud de volgende symptomen: trillen, incontinentie, ongecontroleerde bewegingen van het hoofd en het lichaam. De symptomen verdwijnen met een leeftijd van 3 à 4 maanden.

Frequentie in het ras:
Sinds 2008 bestaat er een gentest voor deze ziekte. De combinatie van twee dragers is verboden zodat er geen lijders meer worden geboren.

Verdere informatie:
Voor het DNA onderzoek naar JE werken wij met Mydogdna, u kunt hiervoor een kortingscode van 20% aanvragen bij secretaris@lagotto.n


Lysosomale Stapelziekte (LSD)

Deze nog maar recent (begin 2014) beschreven ziekte is een van waarschijnlijk meerdere neurologische aandoeningen bij de Lagotto.
De overerving is enkelvoudig autosomaal recessief. Een drager van deze ziekte is niet ziek en vertoont geen symptomen. In combinatie met een vrij dier mag een drager ingezet worden voor de fokkerij, er worden dan geen zieke dieren geboren.

Symptomen:
De klinische symptomen van de stapelziekte zijn grotendeels te vergelijken met een cerebellaire afwijking (gekarakteriseerd door ongecoördineerde bewegingen, bijv. „dronken“ lopen). Aangedane honden kunnen ook vestibulaire symptomen vertonen zoals nystagmus (onvrijwillige ogenbewegingen die ook aanvalsgewijs kunnen optreden) en gedragsveranderingen (onrust of agressie). De leeftijd van eerste symptomen varieert tussen 4 manden en 4 jaar. De toestand is progressief en zieke honden verslechteren tot het punt dat ze geëuthanaseerd moeten worden. De tempo is verschillend tussen de verschillende honden. Op pathologisch niveau word een onbekend product in neuronen en andere lichaamscellen opgehoopt, wat verkeerde functie en celdood tot gevolg heeft.

Frequentie in het ras
Er zijn ca. 1% lijders in de populatie te verwachten.

Verdere informatie:
Zodra een commerciële gentest beschikbaar komt zal een regel in het fokreglement worden opgenomen die de combinatie van drager x drager uitsluit. Dat betekent dat minstens een ouderdier vrij moet zijn.


Heupdysplasie (HD)

Heupdysplasie is een ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten, veroorzaakt door zowel erfelijke factoren als milieufactoren. Symptomen zijn moeite met opstaan en kreupelheid aan de achterhand. HD kan worden vastgesteld door het maken van röntgenfoto's van de heupgewrichten. Uitslag HD-A is het beste, HD-E het slechtst.


Frequentie in het ras:
In de afgelopen jaren werden geen zware gevallen van HD geconstateerd, klinische klachten worden zelden bij oudere honden gemeld. Slechts een heel enkele keer is kreupelheid gezien die een operatie nodig maakte.
 

Het fokbeleid van de LRCN:
HD-onderzoek is verplicht. Er mag gefokt worden met de uitslagen A, B en C, waarbij B uitsluitend gepaard mag worden aan A of B en C uitsluitend gepaard mag worden aan A. Met HD D en E mag niet worden gefokt.
 

Voor verdere informatie over Heupdysplasie klik HIER


Patella luxatie

Bij deze aandoening kan de patella (knieschijf) spontaan uit de groeve in het kniegewicht schieten.

Symptomen
De Lagotto Romagnolo kent over het algemeen de mediale patella luxatie, soms ook lateraal. De milde vormen geven meestal nauwelijks klachten. Ernstige vormen (PL graad 2 en meer) laat de hondjes plotseling kreupel lopen, vaak geven ze een pijnkreet. Het been is niet meer belastbaar. Als de knieschijf spontaan weer in de groef schiet kunnen de hondjes direct weer normaal lopen. 

Frequentie in het ras:
Onder de onderzochte honden wordt af en toe (ongeveer een keer per jaar) een mild geval (tot graad 1) gezien en aan de LRCN gemeld. 

verdere informatie:
De LRCN stelt een onderzoek naar Patella Luxatie niet verplicht. Veel fokkers laten vrijwillig een test door een erkende orthopeed doen en combineren een dier met PL graad 1 aan een dier met vaste knieën.


Epilepsie

Epilepsie is een ziekte waarbij de hond bij herhaling epileptiforme aanvallen of zogenaamde toevallen vertoont. Aanvallen kunnen omschreven worden als terugkerend abnormaal gedrag met, afhankelijk van de soort epilepsie, een aantal karakteristieke kenmerken.Er is een onderverdeling te maken in primaire epilepsie en secundaire epilepsie. Primaire epilepsie is de erfelijke variant.

In de veterinaire wereld wordt pas over ‘epilepsie’ gesproken als de epileptiforme aanvallen, in welke soort dan ook, bij herhaling voorkomen.

Symptomen:
Epileptiforme aanvallen kunnen variëren van kleine atypische aanvallen met een divers scala van verschijningsvormen tot de klassieke gegeneraliseerde aanval. De klassieke aanval treedt meestal tussen de leeftijd van 6 maanden en 5 jaar op (dit is geen wet!). De aanval treedt meestal ’s nachts of in de ochtend op. De hond is niet bij bewustzijn. Hij ligt op zijn zijde en heeft dan eerst gestrekte poten en beweegt zijn hoofd over zijn rug naar achteren. Daarna zien we dat hij met de poten fiets bewegingen maakt. Een aanval duurt enkele seconden tot enkele minuten. Soms zien we een aanval aankomen, meestal niet. Na de aanval treedt de herstelfase in. Deze kan wederom divers van vorm zijn en duurt seconden tot soms uren. De atypische aanvallen kunnen soms zich beperken tot trekken met een poot, ooglid etc waarbij wel of niet bewustzijnsverlies optreedt

Frequentie in het ras:
In Nederland zijn enkele gevallen van aangedane dieren bekend.

Verdere informatie:
Indien een hond meer dan 1 aanval per maand heeft adviseert men om te behandelen. Vaak start men eerst met fenobarbital. Per hond varieert het behandeleffect. Voor meer informatie verwijzen wij u naar een dierenarts of een dierenarts-specialist in de neurologie. De LRCN Commissie Gezondheid & Welzijn kan u helpen met het vinden van meer informatie of helpen met het leggen van contacten met gespecialiseerde dierenartsen.


Oogafwijkingen

Binnen de lagottopopulatie worden maar enkele erfelijke oogafwijkingen gezien, onder andere:

Cataract:
Erfelijke staar, vertroebeling van de lens wat uiteindelijk kan leiden tot blindheid.
Door een jaarlijkse controle van fokdieren word voorkomen dat er met aangedane dieren word gefokt.

Progressive Retina Atrofie:

Erfelijk verval (of degeneratie) van het netvlies. Door een jaarlijkse controle van fokdieren word voorkomen dat er met aangedane dieren word gefokt.

Distichiasis:
Een dubbele rij oogharen, operatief te corrigeren en daarna weinig klachten bij de hond. Honden met distichiasis mogen voor de fok worden gebruikt.

Voor verdere informatie over PRA en Cataract klik HIER


Hyperuricosuria

De ziekte is een aangeboren afwijking die tot nierstenen, blaasstenen, jicht kan leiden. 

Eigenaren, die vermoeden dat hun hond problemen op dit gebied heeft, kunnen hun hond laten testen op lijderschap van de genmutatie bij Genoscoper. Dit vervangt uiteraard geen onderzoek en behandeling door een dierenarts, mochten er symptomen zijn.

Voor verdere informatie, klik HIER